[:ro]Cadastru şi intabulare informaţii  complete[:]

[:ro]Cu ajutorul Partenerului nostru www.imobiliareMAG.ro va prezentăm informaţii cu privire la documentele necesare întocmirii documentaţiei cadastrale şi intabilării unui imobil

Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele cadastrale.

Cartea funciara ( intabularea ) cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, acte, fapte sau raporturi juridice care au legatura cu imobilele.

Cadastrul si Intabularea NU SE POT FACE SEPARAT.

  1. Cadastru apartament :

Pentru intocmirea documentatiei, sunt necesare urmatoarele acte :

– acte de proprietate in copie legalizata;

– declaratie notariala pentru netranscrierea actelor ( in cazul in care nu au fost transcrise in registrul de inscriptiuni );

– fotocopie schita apartament ( dupa caz );

– certificat de atestare fiscala in original;

– copie a cartii funciare colective a blocului;

– fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de inregistrare pentru persoanele juridice.

  1. Cadastru teren:

Pentru intocmirea documentatiei, sunt necesare urmatoarele acte :

– acte de proprietate in copie legalizata;

– certificat de atestare fiscala in original;

– scoatere din circuitul agricol in fotocopie ( daca este cazul );

– adresa de numar postal in copie legalizata;

– fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de inregistrare pentru persoanele juridice.

  1. Cadastru constructii:

Pentru intocmirea documentatiei, sunt necesare urmatoarele acte :

– acte de proprietate in fotocopie;

– autorizatie de construire;

– proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

– certificat de atestare fiscala in original;

– scoatere din circuitul agricol in fotocopie;

– adresa de numar postal;

– fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de inregistrare pentru persoanele juridice.

Sursa : www.ImobiliareMag.ro

 

 [:]

Lasă un răspuns