[:ro]Dirigentia de Santier obligatorie pentru construirea unui imobil rezidential şi nerezidenţial[:]

[:ro]

Reprezinta  acel serviciu prestat de catre o persoana autorizata I.S.C. pentru beneficiarul unei investitii, care are ca scop asigurarea calitatii  lucrarilor si respectarii proiectului , aceasta activitate de dirigentie de santier facandu-se in baza unui contract de prestari servicii . Prin urmare, activitatea de diriginte de santier vine cu un pret stabilit inainte de inceperea lucrarii intre diriginte si beneficiar,in functie de complexitatea lucrarii .

Alaturi de echipa noastra , cu o vasta experienta si pregatire, suntem gata sa va indrumam spre intregul proces de dezvoltare ,din faza de organizare a santierului pana la administrarea constructiei, si anume :

 • Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate
 • Verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului
 • Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul
 • Verificarea existentei programului de faze determinante, vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii;
 • Verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;
 • Urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
 • Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;
 • Verificarea intocmirii de catre reprezentantii constructorului a inregistrarilor de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor.
 • Verificarea materialelor introduse in opera sa fie omologate si sa aiba certificate de calitate, buletine de incercari sau analize. Calitatile inscrise in aceste documente trebuie sa corespunda cerintelor proiectului, sau daca acestea nu sunt indicate expres in proiect se vro solicita proictantului detalii sau dispozitii de santier care sa confirme acordul cu privire la folosirea respectivelor materiale.
 • Informarea reprezentantilor investitorului despre orice nerespectare a prevederilor proiectului de catre antreprenorul general si in acord cu acesti reprezentanti solicitam antrepenorului general, fie desfacerea, demolarea, remontarea sau reconstructia obiectului neconform, fie sistarea lucrarilor pana la intocmirea unei documentatii de remediere de catre proiectant.
 • Informarea operativa a investitorul privind deficientele de ordin calitativ constatate, in vederea dispunerii de masuri;
 • Urmarirea realizarii modificarilor cerute pe parcursul executiei, de catre proiectant si solicitam ca aceste modificari sa fie introduse in documentatia de executie faza “As Built”.
 • Realizarea unui document numit “Condica de santier”, in care sa fie evidentiate principalele evenimente aparute in desfasurarea lucrarilor, dar mai cu seama neconformitatile si neconcordantele sesizate, observatiile sau sesizarile tuturor acelora care participa la realizarea constructiei, inclusiv organele de control.
 • La sesizarea executantului verificam daca sunt indeplinite toate conditiile pentru efectuarea receptiilor in faze determinante, receptiei ternului de fundare, a fundatiilor, infrastructurii si suprastructurii.
 • Verificarea si semnarea actelor de receptie in faze determinante conform reglementarilor in vigoare
 • Inpunem ca lucrarile sa fie continuate numai dupa finalizarea si aprobarea receptiei pe faza determinanta in curs si executarea eventualelor masuri dispuse in actul de receptie.
 • Urmarirea aducerii la indeplinire a termenelor stabilite si a masurilor dispuse prin actele de control.
 • Preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

Sursa : ImobiliareMag.ro[:]

Lasă un răspuns