[:ro]Studiul Geotehnic – necesar obţineri Autorizaţiei de Construire [:]

[:ro]Studiul Geotehnic este acea documentatie geotehnica de baza, care este necesara proiectarii oricarei constructii si care face parte din documentatia tehnica necesara autorizarii executarii lucrarilor de constructie.

Pentru intocmirea documentatiei geotehnica este obligatoriu respectarea normativului NP 074-2007, natura si continutul acestora diferentiindu-se in functie de faza de proiectare si de categoria geotehnica a lucrarii

Scopul studiului geotehnic este acela de a furniza informatiile necesare unei proiectari economice a lucrarilor precizand :

  • succesiunea straturilor geologice ce alcatuiesc terenul de fundare si parametrii fizico-mecanici ai acestora in cuprinsul zonei active a fundatiilor;
  • semnalarea unor conditii speciale ale amplasamentului sau a terenurilor dificile de fundare;
  • conditiile hidrogeologice, stabilirea parametrilor de seismicitate si a adancimii de înghet a zonei cercetate;
  • stabilirea categoriei geotehnice a lucrarii;
  • recomandari privind proiectarea si executia imobilului, conditionata de caracteristicile terenului de fundare.

Sursa: ImobiliareMag.ro

 [:]

Lasă un răspuns